Jenis-Jenis Persediaan

Jenis-Jenis Persediaan

Persediaan yang terapat dalam perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa cara yaitu 1. Batc Stock atau Lot Size Inventory Batc Sto...
Kisah Inspirasi Islam " Kisah Siti Mashithah "

Kisah Inspirasi Islam " Kisah Siti Mashithah "

Fir’aun yang menganggap dirinya sebagai tuhan, setelah kedatangan Nabi Musa AS. merasa sangatlah gelisah dan resah akan dakwah Nabi Musa AS...
Kisah Pemuda Beribu Bapakan Babi

Kisah Pemuda Beribu Bapakan Babi

Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah S.W.T Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke B...
Kisah Tentang Keajaiban Membaca Bismilah

Kisah Tentang Keajaiban Membaca Bismilah

Ada seorang perempuan tua yang taat beragama, tetapi suaminya seorang yang fasik dan tidak mahu mengerjakan kewajipan agama dan tidak mahu ...
Kisah Tentang Lima Perkara Aneh

Kisah Tentang Lima Perkara Aneh

Abu Laits as-Samarqandi adalah seorang ahli fiqah yang masyur. Suatu ketika dia pernah berkata, ayahku menceritakan bahawa antara Nabi-Nabi...
Al-Quran Akan Menjadi Penolong Manusia Di Akhirat

Al-Quran Akan Menjadi Penolong Manusia Di Akhirat

Abu Umamah r.a. berkata : "Rasulullah S.A.W telah menganjurkan supaya kami semua mempelajari Al-Qur'an, setelah itu Rasulullah S.A...
Penerangan Pabrik

Penerangan Pabrik

Salah satu faktor yang mungkin penting dari lingkungan kerja yang dapat memberikan kepuasan dan produktivitas kepada karyawan atau pegawai ...